Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

DR ARMIN MIKOS VON ROHRSCHEIDT,
Redakcja „Turystyka Kulturowa”, KulTour.pl

dr Armin Mikos v. Rohrscheidt (Turystyka Kulturowa – czasopismo naukowe) dr filozofii (Szwajcaria), dr teologii (RFN), dr nauk o kulturze w zakresie turystyki kulturowej (UAM Poznań). Wykładowca szeregu przedmiotów na kierunku “turystyka kulturowa”. Autor pierwszej w Polsce akademickiej monografii tego działu turystyki (“Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy”, 2008), monografii naukowej „Regionalne szlaki Tematyczne. Idea, potencjał, organizacja” (Proksenia, Kraków 2010) oraz dwóch innych książek i niemal 50 publikacji naukowych w zakresie turystyki kulturowej. Inicjator i redaktor naczelny czasopisma naukowego ”Turystyka Kulturowa” (od 2008). Konsultant dwóch europejskich projektów w zakresie turystyki militarnej, moderator Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Współwłaściciel Biura Podroży “KulTour.pl”, touroperatora wyspecjalizowanego w organizacji podróży kulturowych, w tym studyjnych i tematycznych. Czynny pilot wycieczek i przewodnik miejski, organizator wypraw kulturowych w Polsce i Europie. Organizator i wykładowca szkoleń przewodnickich. Inicjator projektów regionalnych w zakresie turystyki kulturowej, m.in. Paszportu Wielkopolanina. Autor koncepcji audytu turystycznego szlaków kulturowych. Naukowo zajmuje się szczegółowymi badaniami następujących dziedzin turystyki kulturowej: potencjałem turystyczno-kulturowym, zagospodarowaniem przestrzeni turystycznej, turystyką miejską, szlakami kulturowymi, turystyką militarną.
 

ZAGOSPODAROWANIE CENNYCH WALORÓW KULTUROWYCH W ORGANIZACJI TURYSTYKI. BILANS ATUTÓW I NIEWYKORZYSTANYCH SZANS.

Na przykładzie sześciu miejscowości w krajach Europy Środkowej posiadających cenne walory kulturowe zostają ukazane typowe elementy zagospodarowania obiektu i otoczenia oraz poziom organizacji oferty, ukierunkowanej na turystów kulturowych. Analiza porównawcza pozwala określić współczesne standardy w tym zakresie, a dokonana w jej wyniku ewaluacja poszczególnych ofert lokalnych może także służyć jako punkt wyjścia i rodzaj listy kontrolnej dla nowo opracowywanych lub rewidowanych koncepcji lokalnych produktów turystyki kulturowej.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy