Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

JAROSŁAW KACZMARCZYK,
Oddział Morski PTTK w Gdyni

Czynny przewodnik miejski i terenowy, pilot wycieczek. Z turystyką związany od początku lat 90-tych XX wieku. Od 2007 roku kierownik kursów dla kandydatów na przewodnika miejskiego po Gdyni, Sopocie i Gdańsku oraz kandydatów na pilota wycieczek. Wykładowca i instruktor na tychże kursach. Konsultant przy opracowywaniu „Strategii rozwoju turystyki dla miasta Gdynia” oraz „Gdyńskiego szlaku modernizmu”. Prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni, skarbnik zarządu tegoż oddziału. W roku 2011 za swoją działalność wyróżniony na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego odznaką honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”. Doktorant Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: transport w turystyce, transportowe atrakcje turystyczne, efekty ekonomiczne generowane przez turystykę w regionie.
 

DZIEDZICTWO TECHNICZNE KOLEI WĄSKOTOROWYCH W POLSCE I JEGO WYKORZYSTANIE W TURYSTYCE

Jednym z czynników, w skład którego wchodzi turystyka kulturowa, jest wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego i technicznego, zarówno tego pełniącego do dziś swoją pierwotną funkcję, jak i tego, które służy dziś jako atrakcja turystyczna. Transport w którego skład wchodzi infrastruktura, środki transportu oraz usługi transportowe mieści się w tej kategorii. Jedną z gałęzi transportu o znaczącej roli w obsłudze ruchu turystycznego jest transport kolejowy, w szczególności koleje wąskotorowe. Nowe realia gospodarcze wyznaczyły kolejom wąskotorowym w Polsce nową rolę i szansę rozwoju jako element wspierający lub budujący produkt turystyczny. Celem niniejszego referatu jest ocena roli kolei wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w wybranych rejonach Polski, przekształceń organizacyjnych mających na celu jej zachowanie i zmianę roli, przedstawienie obecnych form organizacyjno-prawnych jej funkcjonowania oraz kierunków dalszego rozwoju.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy