Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

ŁUKASZ WILCZYŃSKI,
Planet PR


Dyrektor agencji Planet PR i partner sieci GlobalCOM-PR Network w Polsce, wyspecjalizowanej w prowadzeniu działań marketingowych dla sektora turystycznego. W 2010 roku członek zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Autor artykułów z zakresu PR i marketingu miejsc, publikowanych m.in. w miesięcznikach „PRESS”, „Piar.pl”, „Brief”, „Business Media" oraz „Marketing w Praktyce”. Współautor książki
„Marketingowe Vademecum Wiedzy Lidera Samorządowego cz.1 i cz.2”. Współautor licznych strategii opracowania i komercjalizacji produktów turystycznych oraz rozwoju i promocji turystyki. W latach 2009 – 2011 koordynator kampanii promocyjnej Woj.Świętokrzyskiego. Certyfikowany trener questingu w Polsce i autor projektu Questing.pl, mającego na celu upowszechnienie tej metody interpretacji dziedzictwa w Polsce. Współautor
projektu Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej, będącego w realizacji na obszarze LGD Krzemienny Krąg, a dotyczącego wprowadzenia metod grywalizacji i autorskiej koncepcji lokalnych narratorów (storytelling) w turystyce kulturowej.

 

GRYWALIZACJA I STORYTELLING W TURYSTYCE DZIEDZICTWA.

Prezentacja dotyczy wprowadzenia w turystyce nowych metod aktywizowania wciąż podnoszącego wymagania turysty. Grywalizacja to znane już z marketingu pojęcie oznaczające mechanizm przeniesienia zachowań i motywacji znanych z gier komputerowych czy też
gier fabularnych rozgrywanych w rzeczywistości w celu zmiany zachowań ludzkich lub też wytworzenia nowych zachowań, opartych na wzajemnej rywalizacji. Z kolei storytelling to autorska koncepcja wprowadzenia w Polsce na szerszą skalę funkcji lokalnego narratora, nawiązującego do zaginionego już zawodu bajarza, pełniącego w przeszłości ważną funkcję społeczną.
 

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy