Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Dr hab. Prof. UW MAREK KOZAK,
Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG


Dr hab., profesor UW. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1980). Doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, 1986. Habilitacja w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2009, w zakresie nauk politycznych. Na stanowisku profesora UW od 2012. Studia podyplomowe w zakresie instytucji, prawa i gospodarki europejskiej (Uniwersytet Warszawski, 1994 oraz Ecole Nationale d’Administration i KSAP, 1999). Stypendysta Joseph Conrad Scholarship w LSE (1990-1991).
1991-1993 dyrektor zespołu w URM, następnie dyrektor generalny Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od 2002 zastępca dyr. generalnego Instytutu Europejskiego w Łodzi, następnie pracownik Centrum Europejskiego Natolin. Od 2004 roku adiunkt (i profesor) w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada w Collegium Civitas. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Ekspert MRR i UE (ESPON). Autor przeszło stu dwudziestu publikacji z polityki i rozwoju regionalnego (i spójności), ewaluacji, transformacji oraz roli turystyki w rozwoju regionalnym i lokalnym.

WIELKIE IMPREZY SPORTOWE: SPORT, KULTURA CZY BIZNES?


Cechą współczesnej turystyki jest wzrost znaczenia kultury jako podstawy ruchu turystycznego (wg definicji ONZ). W istocie jednak coraz mniej chodzi o materialne zasoby kulturowe, a coraz bardziej o elementy niematerialne, wydarzenia, emocje, poczucie przynależności i uczestnictwa. W tej kategorii mieszczą się też wielkie imprezy sportowe, będące przykładem i symbolem wieloaspektowości przedsięwzięć inspirujących ruch turystyczny.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy