Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

dr inż. MAREK NOWACKI,
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Marek Nowacki (dr inż.) – absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu. Prowadzi zajęcia m.in. z krajoznawstwa, interpretacji dziedzictwa, zarządzania atrakcjami turystycznymi, turystyki kwalifikowanej. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych, a także autor wielu projektów badawczych w zakresie interpretacji dziedzictwa i zarządzania atrakcjami turystycznymi. Stypendysta programu PHARE w dziedzinie interpretacji dziedzictwa w Queen Margaret University w Edynburgu. Współautor podręcznika akademickiego „Krajoznawstwo. Teoria i metodyka”. Ostatnio opublikował monografię naukową pt. „Atrakcje turystyczne: koncepcje, stan, uwarunkowania zadowolenia osób zwiedzających”
 


DZIEDZICTWO I TURYSTYKA : RELACJE I EWOLUCJA KONCEPCJI

Turystyka i dziedzictwo są od lat nierozerwalnie ze sobą związane. Dziedzictwo napędza rozwój turystyki, ta zaś przyczynia się do kreowania dziedzictwa i przyczynia się do rozwoju przemysłu dziedzictwa. Od momentu uchwalenia przez UNESCO Konwencji o w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i materialnego minęło już 40 lat. Przez ten czas, głos w dyskusji na temat istoty dziedzictwa i jego roli w turystyce zabierało wielu autorów. W artykule poddano krytyce różnorodne koncepcje dziedzictwa oraz przedstawiono przemiany zachodzące we wzajemnych relacjach pomiędzy turystyką a dziedzictwem.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy