Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

mgr PIOTR KOCISZEWSKI,
Uniwersytet Warszawski

doktorant w Zakładzie Geografii Turyzmu i Rekreacji, WGiSR UW, absolwent geografii turyzmu na Uniwersytecie Warszawskim (tytuł pracy: Turystyka seniorów jako nowy (?) trend w turystyce), pilot wycieczek i przewodnik warszawski, współpracuje z grupami seniorów. Pracuje w Biurze Podróży „ARTUR”, gdzie odpowiada za ofertę turystyczną dedykowaną seniorom . Autor artykułów związanych z turystyką, w tym także z turystyką seniorów.


PRODUKTY TURYSTYKI KULTUROWEJ DLA SENIORÓW – EWOLUCJA CZY REWOLUCJA (?)

Przez ostatnie lata wzrasta zainteresowanie seniorów różnymi formami turystyki, także turystyką kulturową. Odpowiedzią na zapotrzebowanie musi być odpowiednia podaż, a więc właściwie skonstruowane produkty dla turystów seniorów. W artykule omówiono zainteresowanie seniorów turystyką kulturową, przedstawiając gotowe propozycje ofert i programów dedykowanych osobom starszym. Autor jednocześnie zastanawia się czy są to modyfikacje już istniejących produktów czy dopiero nowe, innowacyjne rozwiązania przygotowane dla seniorów.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy