Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

dr RAFAŁ KASPRZAK,
Szkoła Główna Handlowa

Pracownik naukowy SGH, zatrudniony w Katedrze Poziomu Życia i Konsumpcji. Autor publikacji z zakresu ekonomi kultury i wdrażania funduszy strukturalnych. Absolwent MBA w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja). Obszar zainteresowań naukowych obejmuje analizę ekonomicznych zjawisk zachodzących w sferze kultury i przemysłów kreatywnych. Ta sfera zaczyna bowiem odgrywać coraz większą rolę w polityce rozwoju regionalnego. Obserwacja tego obszaru jest inspiracją do prowadzenia prac badawczych, które orbitując dookoła sfery kultury mają na celu przebudowę schematycznego postrzegania kultury i inspirowanych nią sektorów gospodarczych wśród polskich elit regionalnych. W obszarze tym współpracuje z MKiDN, Narodowym Centrum Kultury oraz Instytutem im. Adama Mickiewicza. W roku 2010 rozpoczął program badawczy, którego celem jest obserwacja zmian zachodzących w lokalnej społeczności pod wpływem instytucji kultury i rozwijających się we współpracy z nią przemysłów kreatywnych.
 

ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE TURYSTÓW KULTUROWYCH NA PRZYKŁADZIE EUROPEJSKIEGO CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA

Turystyka kulturowa stała się w dzisiejszych czasach ważnym elementem ruchu turystycznego, który w określony sposób przyczynia się do przemian we współczesnej kulturze. Turystyka kulturowa będąca formą aktywności gospodarstwa domowego w czasie wolnym zaczyna odgrywać istotną rolę w ofercie usług kultury i w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowań władz samorządowych. One właśnie budując konkurencyjność swojego regionu w oparciu o instytucje kultury dążą do takiego skoordynowania ich oferty aby zmaksymalizować przewidywane zyski z ruchu turystów.
Celem zgłaszanego opracowania jest przedstawienie zachowań konsumpcyjnych turystów kulturowych oraz opisanie efektów oddziaływania ruchu turystycznego na społeczno – ekonomiczny rozwój Pacanowa, w którym zlokalizowane jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy