Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

ROBERT KAWAŁKO
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a następnie zdobywał doświadczenie jako fundraiser w organizacjach pozarządowych.

Przez dwa lata kierował dużymi kampaniami typu direct mail. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu i szkoleniach. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, którego był prezesem w latach 2006-2012, i które zrzesza obecnie ponad 300 członków reprezentujących ponad 240 organizacji i instytucji.

Prowadził wykłady na konferencjach fundraisingowych m.in. w Holandii, Japonii,  Izraelu, Czechach, na Węgrzech, w Gruzji i na Ukrainie. Prowadzi zajęcia na uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Jest autorem wielu artykułów i wydawnictw na temat pozyskiwania funduszy na działalność organizacji. Był audytorem w programie „Non Profit Index” w zespole prof. Ryszarda Stockiego.

Obecnie jest wiceprezesem PSF i szefem jego działu szkoleń, a także wiceprezesem  Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA), zrzeszającego narodowe organizacje fundraiserów z 25 krajów. Od września 2012 kieruje działem fundraisingu w Okręgu Małopolskim Polskiego Czerwonego Krzyża.

FUNDRAISING - INWESTYCJA W RELACJE. PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH METOD FINANSOWANIA KULTURY I TURYSTYKI.

Wiele instytucji kultury i obiektów turystycznych balansuje na granicy biedy, chronicznie brak im funduszy na rozwój. Tak nie będzie, jeśli zaangażują się w profesjonalne budowanie kapitału społecznego i finansowego, zmienią strategię działania i przestaną polegać na dotacjach publicznych. Fundraising może być początkiem rewolucji ekonomicznej w organizacji i szybko doprowadzić do jej zamożności, jeśli odpowiednio dobierzemy metody oraz zmienimy podejście do odbiorcy.

Coraz częściej udaje się w Polsce wdrażać najlepsze wzorce światowe, prowadzić planową i wieloletnią współpracę z darczyńcami, a zarazem dywersyfikować źródła dochodu i osiągać niezależność od dotacji publicznych. Ten warsztat będzie prezentacją skutecznych strategii dochodzenia do pełnej stabilności finansowej, popartą przykładami z Polski i zagranicy. Przedstawione zostaną najważniejsze zasady zdobywania sponsorów, a także metody finansowania przedsięwzięć poprzez crowdfunding – małe kwoty od tysięcy darczyńców. Fundraising to nie tylko pieniądze, to także radość i wolność działania.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy