Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Dr inż. ROMUALD ZIÓŁKOWSKI,
Mgr ANNA SIERPIŃSKA,
Politechnika Białostocka

Dr inż. Romuald Ziółkowski
Prodziekan na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej
Autor i współautor ponad 80 publikacji naukowych poświęconych różnym aspektom rozwoju turystyki
Wykładowca na szkoleniach z zakresu zarządzania turystyką
Kierownik i członek zespołów badawczych ponad 10 tematów naukowo-badawczych zrealizowanych na Politechnice Białostockiej
Wykonawca kilkunastu opracowań specjalistycznych z zakresu funkcjonowania rynku turystycznego na zlecenie instytucji i organizacji z terenu województwa podlaskiego
Organizator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych wypraw dydaktyczno-krajoznawczych ze studentami Politechniki Białostockiej

Mgr Anna Sierpińska
Asystentka na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej
Autorka i współautorka licznych publikacji turystycznych
Wiceprzewodnicząca Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK
Wiceprzewodnicząca Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK
Wiceprezes Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku
Instruktor przewodnictwa PTTK
Przewodnik terenowy po województwie podlaskim
 

KULTURA JAKO SYMBOL ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEB TURYSTYCZNYCH

Historyczne korzenie turystyki są bardzo głębokie, ale niewątpliwie jednym z nich jest kultura. Trudno jest dowieść tego empirycznie odwołując się jedynie do przekazów i źródeł historycznych, jednak i współcześnie można odnaleźć wiele przykładów potwierdzających tą tezę. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, że kultura potrafi być źródeł bardzo różnorodnych przeżyć i doświadczeń turystycznych. W oparciu o kilka wybranych przykładów z terenu województwa podlaskiego Autorzy chcą udowodnić, że udział w turystyce kulturowej może stać sie symbolem zaspokajania różnorodnych potrzeb turystycznych – począwszy od potrzeb poznawczych, poprzez edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne, a na wypoczynkowych skończywszy.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy