Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

dr TOMASZ DUDA,
Uniwersytet Szczeciński


adiunkt w Katedrze Turystyki Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Od dwóch lat zajmuje się turystyką kulturową, w tym szczególnie turystyką religijną i pielgrzymowaniem. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowym projekcie rewitalizacji Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba – szlaku pielgrzymkowego i turystyczno-kulturowego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wielki miłośnik Pomorza, licencjonowany przewodnik turystyczny po Szczecinie i województwie zachodniopomorskim, wydawca i autor kilkudziesięciu publikacji na temat Pomorza, w tym przewodnika turystycznego „Szlakiem Szczecińskiej” – jedynego w Polsce profesjonalnego przewodnika po trasie pielgrzymki na Jasną Górę. Od wielu lat związany również, jako współpracownik i autor tekstów, z „Zewem Północy”, magazynem turystycznym poświęconym kulturze i geografii szeroko pojętej Skandynawii.

TRADYCJE PIELGRZYMOWANIA JAKO ELEMENT KULTUROTWÓRCZY, PRZYCZYNIAJĄCY SIĘ DO ROZWOJU NOWYCH PRZESTRZENI TURYSTYCZNYCH W REGIONIE (na przykładzie Pomorza).

Odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie turystów na aktywne spędzanie wolnego czasu w ciągu całego roku, jest pojawienie się całkowicie nowych przestrzeni związanych w dużej mierze z turystyką kulturową. Bogate dziedzictwo kulturowe regionu obejmuje nie tylko charakterystyczną dla Pomorza architekturę, ale również interesujące doświadczenia duchowe, do których należy tradycja pielgrzymowania, wykształcona w tym miejscu po chrystianizacji w XII wieku.

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy