Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

dr WACŁAW IDZIAK,
Studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego

Doktor socjologii, przedsiębiorca społeczny, członek organizacji „Ashoka Innovators for the Public”, wykładowca Studium MBA Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach kreowania produktów kompleksowych miejscowości oraz redefiniowania misji i wizji organizacji. Ekspert w projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej i programów bilateralnych. Od 10 lat prowadzi eksperyment związany z tworzeniem wiosek tematycznych i wykorzystaniem wsi, jako przestrzeni uczenia się i kreatywności. Autor wielu publikacji na ten temat, w tym książek „O odnowie wsi” i „Wymyślić wieś od nowa”. Autor i współautor wielu projektów rozwoju lokalnego i regionalnego nagrodzonych w konkursach ogólnopolskich i europejskich, wyróżniony w konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego „Eurolider 2009”.

TURYSTYA JAKO WSPÓŁTWÓRCA KULTURY

Dziedzictwo kulturowe jest kluczowym elementem turystyki. Turysta postrzegany jest najczęściej jako konsument kultury.

W swoim referacie chcę zwrócić uwagę na turystę w roli współtwórcy kultury. Rola ta realizuje się w przynajmniej trzech aspektach:
- turysta zachęcony do czynnego udziału w zajęciach i wydarzeniach kulturalnych (warsztaty rękodzieła, tworzenie spektakli, animacja artystyczna, itp.),
- turystyka plenerowa dla artystów (plenery dla malarzy, rzeźbiarzy, warsztaty pisarskie, zajęcia dla muzyków, itp.),
- artysta współtworzący ofertę turystyczną.


Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy