Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

O cyklu Kultura i Turystyka

Ogólnopolska Konferencja pt. „Kultura i Turystyka – wspólne korzenie”, która odbędzie się w dniach 7 - 8 listopada 2012 r. jest szóstym z cyklu spotkaniem poświęconym współpracy instytucji kultury z podmiotami branży turystycznej. Wydarzenie to dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki jest już marką, znakiem rozpoznawczym nie tylko organizatorów ale i osób zawodowo zajmujących się turystyką w ramach działalności samorządowej i społecznej. To ogólnopolskie forum wymiany myśli, istotne źródło wiedzy na temat sposobów tworzenia i doskonalenia produktów turystyki kulturowej, a także okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w turystyce w różnych częściach naszego kraju.

Warto podkreślić, iż wydarzenie to ma charakter interdyscyplinarny i jest ciekawym połączeniem teorii z praktyką. Każdego roku do współpracy zapraszani są uznani eksperci z kraju i z zagranicy, prezentowane są przykłady dobrych praktyk, które z powodzeniem można przenosić na lokalne rynki. Konferencja jest również okazją do integracji i budowania relacji pomiędzy branżą turystyczną i kulturalną, miejscem gdzie artykułowane  są wzajemne potrzeby i oczekiwania.

Tegoroczne spotkanie będzie próbą zagłębienia się w historię relacji pomiędzy kulturą i turystyką, pretekstem do podjęcia szerszej dyskusji na temat tradycji wspólnego podróżowania jako jednego z elementów ogólnonarodowego dziedzictwa narodowego. W obszarze zainteresowań znajdą się pierwotne potrzeby działań o charakterze kulturotwórczym, ewolucja postaw i zachowań turysty jako konsumenta kultury.

Więcej informacji o poprzednich edycjach znajdą Państwo poniżej:

„Kultura i Turystyka – razem czy oddzielnie” 2006,
„Kultura i Turystyka – razem ale jak?” 2008,
„Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać!” 2009,
„Kultura i Turystyka – razem ku przyszłości” 2010,
„Kultura i Turystyka – wspólna droga” 2011,

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy