Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Kontakt

Sprawy organizacyjne:

Sekretariat konferencji:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź
tel. 42 663 77 33, fax 42 662 09 72
e-mail: konferencja@rotwl.pl

Koordynator konferencji: Sylwia Nowak (snowak@rotwl.pl, 42 663 77 33)
 

Sprawy merytoryczne:

INSTYTUT GEOGRAFII MIAST I TURYZMU
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel./fax: 42 635 45 50

Dr Beata Krakowiak (agakrak@geo.uni.lodz.pl, 42 635 45 56)
Dr Jolanta Latosińska (jlatos@geo.uni.lodz.pl, 42 635 45 56)

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy