Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Program konferencji

07.11.2012

08.30 - 09.45 rejestracja
09.45 - 10.00 powitanie
10.00 - 10.25 Prof. dr hab. Marek Olędzki, Uniwersytet Łódzki
"Kulturowo-poznawczy wymiar peregrynacji ludzi Antyku".
10.25 -10.50 Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
"Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba określenia znaczenia tych pojęć".
10.50 - 11.05 przerwa kawowa
11.05 - 13.05 Prof Ruben C. Lois- Gonzales, Uniwersytet Santiago de Compostela
Proces odnawiania Szlaku Św. Jakuba w nowym kontekście turystycznym.
Martina Sehlke, Zollverein Foundation
Zollverein - industrialne i kulturowe dziedzictwo
Brigitte De Clerq,  Brussels Info Place,
BIP EXPO. Experience Brussels.
Donatella Sasso, Istituto Salvemini di Torino,
Historyczny, industrialny i turystyczny Turyn.Różne oblicza miasta.
13.05 - 13.35 dyskusja
13.35 - 14.30 przerwa obiadowa
  RÓWNOLEGŁE WYKŁADY
14.30 - 14.50 dr Armin Mikos von Rohrscheidt, Czasopismo Naukowe Turystyka Kulturowa

"Zagospodarowanie cennych walorów kulturowych w organizacji turystyki. Bilans atutów i niewykorzystanych szans".

dr inż. Marek Nowacki, AWF w Poznaniu

"Dziedzictwo i turystyka:relacje i ewolucja koncepcji".

14.50 - 15.10 dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński

"Tradycje pielgrzymowania jako element kulturotwórczy, przyczyniający się do rozwoju nowych przestrzeni turystycznych w regionie (na przykładzie Pomorza)".

Anna Król, Go Culture sp. z o.o.

"Kulturalne miejscówki" - sekrety skutecznej komunikacji poprzez i dzięki kulturze".

15.10 - 15.30

mgr Jarosław Kaczmarczyk, Oddział Morski PTTK w Gdyni

"Dziedzictwo techniczne kolei wąskotorowych w Polsce i jego wykorzystanie w turystyce".

 
Joanna Krupa, Narodowe Centrum Kultury

"Arba Turim w Parzęczewie? Czyli mapakultury.pl jako portal promocji kultury regionów i turystyki kulturalnej".

15.30 - 15.55 dyskusja dyskusja                                    
15.55 - 16.10 przerwa kawowa 
  RÓWNOLEGŁE WYKŁADY
16.10 - 16.30 ZMIANA WYKŁADU!!
mgr Łukasz Wilczyński, Planet PR

"Grywalizacja i storytelling w turystyce dziedzictwa"

mgr Jacek Kowalski, Smit i Smit Consulting

"Turystyka - ucieczka w nierzeczywistość. Innowacyjna segmentacja i motywy eskapad".

16.30 - 16.50 mgr Łucja Piekarska - Duraj, Małopolski Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński

"Stwarzanie Europejczyków - wyobraźnia symboliczna w Szlakach Kulturowych Rady Europy".

 dr Rafał Kasprzak, Skoła Główna Handlowa w Warszawie

"Zachowania konsumpcyjne turystów kulturowych na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka".

16.50 - 17.20 dyskusja dyskusja


08.11.2012

  RÓWNOLEGŁE WARSZTATY
09.00 - 11.30 WARSZTAT:
mgr Adam Mikołajczyk, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc

"Event marketing. Wykreuj wydarzenie, które zadziwi świat".
WARSZTAT:
Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

"Fundraising  - inwestycja w relacje. Przegląd nowoczesnych metod finansowania kultury i turystyki".
11.30 - 11.45 przerwa kawowa
  RÓWNOLEGŁE WYKŁADY
11.45 - 12.05 dr Adam Hajduga, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

"Industrial w kulturze, kultura w industrialu - wybrane sposoby świętowania dziedzictwa poprzemysłowego w Europie".

Prof. dr hab. Jacek Kaczmarek, mgr Dominika Łaska, Uniwersytet Łódzki

"Jeżeli wybierasz się w podróż - o dostępności instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych".

12.05 - 12.25 Dr hab. Prof. UW Marek Kozak, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

"Wielkie imprezy sportowe: sport, kultura czy biznes".
mgr Piotr Kociszewski, Uniwersytet Warszawski

"Produkty turystyki kulturowej dla seniorów - ewolucja i rewolucja (?)".

12.30 - 12.55 dr Wacław Idziak, Studium MBA Uniwersytet Szczeciński
"Turysta jako współtwórca kultury".
 
12.55 - 13.20 dr Romuald Ziółkowski, mgr Anna Sierpińska, Politechnika Białostocka
"Kultura jako symbol zróżnicowanych potrzeb turystycznych".
13.20 - 14.00 dyskusja
14.00 - 15.00 obiad

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy