Ważne daty

do 3 listopada

Rejestracja on-line Opłaty

7-8 listopada

Konferencja

 

Publikacja pokonferencyjna

Trwałym efektem „VI Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystyka – wspólne korzenie" będzie recenzowana publikacja naukowa poświęcona praźródłom związków kultury i turystyki oraz ewolucji zachowań i postaw turystów jako konsumentów kultury.
 

Artykuły zgodne z wytycznymi należy nadsyłać do dnia 10 września 2012 r. na adres: konferencja@rotwl.pl bądź snowak@rotwl.pl

*Organizator zastrzega sobie prawo wyboru artykułów oraz wprowadzania zmian w treści za zgodą autora.
**Publikacja w wydawnictwie dostępna jest wyłącznie dla uczestników konferencji.

Wytyczne dla autorów znajdziesz tutaj

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat honorowy

Patronat medialny i branżowy